Brač – Hotel BLUESUN BONACA 3*

8 DANA / 7 NOĆENJA – SOPSTVENI PREVOZ

Položaj hotela: Hotel se nalazi u predivnom mediteranskom okruženju, smešten na 10-ak minuta šetnje od centra Bola, a na samo 200m udaljen od uređene šljunkovite plaže i centra grada.
Hotelski sadržaj: U hotelu vas očekuje muzika uživo, dnevna i večernja animacija, specijaliteti kuće uz osvježavajuće koktele. Hotel ima svoj parking koji je besplatan.
Sobe: Hotel Bonaca nudi smeštaj u hotelskim sobama od kojih sve delom gledaju na more i imaju balkon, kupatilo, TV, telefon, klima uređaj, internet usluge, sef.
Usluga: All Inclusive (sve uključeno) – doručak, ručak, večera – buffet servis (samoposluživanje). Usluga podrazumeva: buffet doručak 8-10h, kontinetalni doručak/užina 10-12h, ručak 12.30-14h, večera 18.30-21.30h, poslepodnevna užina 16-17.30h, večernja užina 22.30-24h, mineralna voda, točena bezalkoholna pića, točeno pivo, domaća žestoka pića. Usluga All inclusive sport i zabava uključuje: svakodnevne sportske aktivnosti, rukomet, fudbal, 50% popusta na teniske usluge, zabavni i animacijski program.

 

CENE ARANŽMANA U TABELI SU IZRAŽENE U EUR PO OSOBI ZA 8 DANA (7 NOĆENJA)
period boravka
smeštaj usluga
04.06

11.06
11.06

18.06
18.06

25.06
25.06

02.07
02.07

09.07
09.07

16.07
16.07

23.07
23.07

30.07
30.07

06.08
06.08

13.08
13.08

20.08
20.08

27.08
27.08

03.09
03.09

10.09
10.09

17.09
17.09

24.09
br. noćenja -> 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Hotel BLUESUN BONACA 3* / Riviera – Brač
1/2 standardna soba – more AI
429
519
519
519
589
589
609
609
659
659
609
589
519
519
429
309
1/2+1 superior soba – more
439
569
569
569
639
639
699
699
739
739
699
639
569
569
439
309
III odrasla osoba
349
449
449
449
509
509
559
559
589
589
559
509
449
449
349
249
Dete od 0-3g. besplatno, u sobi tipa 1/2+1 dete od 0-14g. u pratnji dve odrasle osobe, koristi pomoćni ležaj – besplatno. Dvoje dece od 0-14g. u pratnji dve odrasle osobe – samo u family sobi 2+2, cena na upit u agenciji. Doplata za jednokrevetnu sobu – 50%.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • boravak 8 dana / 7 noćenja u izabranom objektu i uslugom iz tabele.
 • troškovi organizacije programa

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • boravšinu taksu za ceo period boravka (plaćanje u agenciji): odrasli – 8€; deca od 12-18g. – 4€, deca do 12g. – ne plaćaju.
 • roškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja (Triglav osiguranje)  na 35.000€ osigurane sume. Informaciju o iznosu osiguranja dobićete u agenciji. Iznos zavisi od vrste osiguranja (individualno ili porodično).

 

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2016 od 25.01.2016. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU „YUTA“, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU „YUTA“, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300050806 od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad“ Beograd, 25.01.2016. Belvi d.o.o

Organizator:
BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17. Licenca: OTP – 25/2016 od 25.01.2016.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Cenovnik br. 1 / 14.02.2016.

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA: Cene prevoza i smeštaja su izražene u EUR. Plaćanje je dinarsko po prodajnom kursu Intesa banke na dan uplateRezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje: gotovinski, čekovima građana sa odloženim plaćanjem do 15. decembra 2016., administrativnom zabranom preduzeća, plaćanjem Visa, Mastercard, Maestro i Dina platnim karticama.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2016 od 25.01.2016. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU „YUTA“, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU „YUTA“, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300050806 od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad“ Beograd, 25.01.2016. Belvi d.o.o

Organizator:
BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17. Licenca: OTP – 25/2016 od 25.01.2016.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Cenovnik br. 1 / 14.02.2016.

OPŠTE NAPOMENE:

 • Navedeni popusti za treću i četvrtu osobu i decu važe samo u pratnji dve odrasle (plative) osobe, osim ako drugačije nije navedeno u cenovniku.
 • Sobe se koriste prvog dana iz tabele od 14:00h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 10:00h. Svako korišćenje soba i usluga u hotelu prvog dana aranžmana pre 14.00h i poslednjeg dana nakon 10.00h iziskuje dodatna plaćanja, direktno na recepciji.
 • Dodatni, odnosno pomoćni ležajevi su uglavnom manjih dimenzija od standardnog ležaja i uobičajno je na rasklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili sofa/fotelja na rasklapanje.
 • Rezervacije hotela se vrše po uplaćenoj akontaciji 40%. Konačna potvrda se dobija do 48 sati po uplati. Ukoliko rezervacija ne bude potvrđena od strane hotela, celokupan iznos akontacije se vraća.
 • Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljno prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja, otkaza putovanja ili ga realizuje u saradnji sa drugom agencijom o čemu je dužan da obavesti putnike najkasnije pet (5) dana pre predviđenog početka putovanja.
 • Maloletna lica ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati saglasnost oba roditelja naznačenu na punoletno lice sa kojim putuju.
 • Oznaka kategorije hotela u programu putovanja je zvanično utvrđena i važeća je na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera.
 • Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj sobe ili apartmana, sedište u avionu ili autobusu, ukoliko to nije predviđeno cenovnikom kao mogućnost doplate. Raspodelu soba u hotelu vrši recepcija, po dolasku gostiju.
 • Cena aranžmana za jednokrevetnu sobu se radi na upit.
 • Navodi o sadržaju određenih usluga ili sadržaja koje pruža hotel, ne podrazumeva obavezno besplatno korišćenje istih. Moguća je doplata, na recepciji hotela, za korišćenje pojedinih usluga (masaža, sauna, spa centar, fitnes, internet, sef, konzumacija pića iz mini frižidera/mini bara, sportski tereni i slično.)
 • Pravila oblačanja u većini hotela za vreme večere u restoranima je za muškarce, nošenje dugih pantalona, a sve vrste kupaćih kostima su zabranjene.
 • U uslovima niske sezone, a nekada i u sezoni, moguće je da neki sadržaji smeštajnog objekta, ugostiteljski i trgovinski objekti u mestu opredelenja nisu u funkciji, za šta Organizator putovanja ne može biti odgovoran.
 • Fotografije iz kataloga ili sa internet prezentacije unutrašnjih sadržaja smeštajnih objekata i soba, ne garantuju da će putnik dobiti baš smeštajnu jedinicu izgleda, položaja, opremljenosti i veličine kao na fotografiji.
 • Broj telefona predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije 5 dana pre ugovorenog putovanja. Ukoliko putnik preuzme vaučer na kojem ne piše broj telefona predstavnika, dužan je pozvati agenciju pre putovanja.
 • Svaki putnik je u obavezi da poseduje ispravnu putnu ispravu (pasoš).
 • Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za neispravnu putnu ispravu učesnika u putovanju, ne dobijanje vize za kategoriju putnika kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje odredišta i smatraće se da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja.
 • Minimum za realizaciju putovanja je 35 putnika (autobuski prevoz), 80 putnika (avionski prevoz).
 • Agencija nema odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
 • Molimo putnike da preuzmu i pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja koji su sastavni deo ovog programa.

 

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2016 od 25.01.2016. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU „YUTA“, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU „YUTA“, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300050806 od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad“ Beograd, 25.01.2016. Belvi d.o.o

Organizator:
BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17. Licenca: OTP – 25/2016 od 25.01.2016.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Cenovnik br. 1 / 14.02.2016.