Rovinj

Rovinj (ital. Rovigno) je grad u Hrvatskoj u Istarskoj županiji. Prema prvim rezultatima popisa iz 2011. u gradu je živelo 14.367 stanovnika, a u samom naselju je živelo 12.913 stanovnika.

Grad Rovinj nalazi se na 45° 04′ sjeverne geografske širine i 13° 38′ istočne geografske dužine. Nalazi se na zapadnoj obaliIstre. Rovinjska regija ima površinu od 80 km².

Prema podacima Turističke zajednice Istarske županije, Poreč i Rovinj su po broju ostvarenih noćenja, vodeće turističke destinacije. Udeo Rovinja u ukupnom broju noćenja Istarske županije u 2005. godini iznosi 14,2%, a Poreča 14,4%. Najbrojniji gosti grada Rovinja su Nemci, Italijani, Austrijanci i Holanđani. Na području grada Rovinja nalaze se 10 hotela. Takođe na području grada nalaze se još kampovi, hotelska naselja i hotelsko-apartmanska naselja. Najveći kamp u Rovinju je Valalta tip naturističkog naselja, koji je ujedno i među najvećim i najboljim u Hrvatskoj.