Brač

Brač je ostrvo u Hrvatskoj, u Jadranskom moru u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Nalazi se u serednjedalmatinskoj grupi ostrva, površine 394,6 km². Od kopna ga deli Brački, odHvara Hvarski kanal, a od Šolte Splitska vrata.

Građen je od krečnjaka i predstavlja prostranu nepotopljenu antiklinalu gornjokredne starosti. Najviši vrh je Vidova gora (Vidovica, Sutvid) sa 780 m. Severna obala je razvijenija od južne. Na ostrvu najčešće duvaju jugo i bura, a u letnjim mesecima maestral. Padavina ima više u unutrašnjosti (Pražnice 1420 mm) nego pri moru (Sutivan 720 mm). Na ostrvu nema površinskih tokova, pa je pitka voda 1970. dovedena podmorskim vodovodom sa kopna iz reke Cetine.

Biljni pokrov čini niska sredozemna šikara (makija), šume alepskog i crnog dalmatinskog bora i kamenjar. Samo se šestina ostrva obrađuje.

Naselja u unutrašnjosti su starija od primorskih. Od 15. veka naseljavaju se uvale uz morsku obalu i osnivaju se nova naselja. U XVII i čitavom 18. veku nastavlja se doseljavanje iz unutrašnjosti koje je izazvalo dalji razvoj primorskih naselja. Najviše stanovnika živelo je na Braču u popisnoj 1900. godini – 24.408 stanovnika. Privredna kriza, nastala je propašću vinograda zbog napada filoksere, izazvala je intenzivno iseljavanje u prekomorske zemlja (Čile, SAD i Argentina).