Skiatos

Skijatos ili Skjatos (grč. Σκιάθος) je jedno od ostrva Sporada u Egejskom moru.

Ostrvo upravno pripada okrugu Sporadi, kao jedna od opština. Sedište opštine i najveće naselje na ostrvu je gradić Skijatos.

Skijatos je najzapadnije i kopnu najbliže od svih ostrva Sporada (svega 2 km). Najbliže drugo sporadsko ostrvo je Skopelos na 7 km ka istoku. Ostrvo Evbeja se nalazi na 12 km južno.

Površina Skijatosa je 50 km² i po tome je Skijatos najmanji od važnijih ostrva Sporada. Dužina ostrva je oko 10 km, a širina do 6 km. Obala ostrva nije mnogo razuđena. Ostrvo je brdovito, naročito u severnom delu, dok je jug najpitomiji.

Klima na Skijatosu je sredozemna. Ostrvo je veoma šumovito (šume sredozemnog bora – pinara).