Rodos

Rodos (grčki grč. Ρόδος) najveće je i najvažnije ostrvo u skupini Dodekaneza na jugoistoku Grčke. Upravno ostrvo pripada okruguRodos u okviru Periferiji Južni Egej, gde sa okolnim ostrvcima i hridima čini posebnu opštinu. Glavno mesto na ostrvu i upravno središte okruga je grad Rodos.

Istorijski gledajući, grad je poznat po Kolosu sa Rodosa, jednom od Sedam svetskih čuda. Srednjovekovni grad Rodos je pod zaštitom Svjetske baštine.

Rodos je najveće od dodekaneških osrtva, i najistočnije od velikih grčkih ostrva u Egejskom moru. Ostrvo se nalazi svega 18 kilometara zapadno od jugozapadne obale Turske, između grčkog kopna i ostrva Kipar. Površina ostrva je 1,4 hiljada km², dok je najveća dužina 77 km u pravcu sever-jug, a 30 km širok u pravcu istok-zapad.

Obala Rodosa je slabo razuđena, ukupne dužine 220 km. Na njoj nema značajnih zaliva i poluostrva. Unutrašnjost ostrva je planinska i kamenita. Plodnije ravničarsko tlo nalazi se na istočnoj strani ostrva i to je najgušće naseljen deo ostrva.

Klima ostrva je sredozemna sa dugim, sušnim letima i blagim i kišovitim zimama. Nedostatak vode nadoknađuje se značajnim količinama podzemne vode, što je posebno važno za ostrvsku poljoprivredu.

Flora i fauna su bliže povezane sa turskom florom i faunom nego sa grčkom. Unutrašnjost ostrva je slabo naseljena, prekrivena šumom turskog bora (Pinus brutia) i obilnim životinjskim svetom uključujući i rodoškog jelena. U središtu ostrva se nalazi dolina Petaludes, ili Dolina leptirova, gde se tigrasti leptirovi skupljaju tokom leta. U neposrednoj blizini je i planina Ataviros, na kojoj je najviša tačka ostrva (1.215 m). Dok su obale kamenite, postoje obradivi pojasi gde se uzgaja limun, vinova loza, povrće.