Amorgos

Amorgos je jedno od većih ostrva Kiklada, udaljeno oko 200 km jugoistočno od Atine. Ostrvo je veoma izduženo u pravcu istok-zapad, oko 30 km, a širine oko 5 km. Ostrvo je planinsko u većem delu. Klima je sredozemna i veoma sušna. Biljni i Životinjski svet su takođe osobveni za ovu klimu, a od gajenih kultura dominira maslina.