Egejska ostrva

Egejska ostrva u literaturi najčešće dele na Istočnoegejska i Severnoegejska, pa ćemo i ovde koristiti te termine. Istočnoegejska ostrva su: Hios, Furni, Ikarija, Lezbos, Psara, Samos, Tsimena. Severnoegejska ostrva su: Ajos Efstratios, Limnos, Samotraki i Tasos. Takođe treba napomenuti da u literaturi, ove dve grupe ostrva često pominju kao severoistočno egejska ostrva.